Fakab

Pågående projekt

Fakab

PÅGÅENDE PROJEKT

Paletten Toyota, Mjölby.

Leverans och montage av stålstomme, takplåt, prefabbetongelement, väggelement samt ståltrappor vid nybyggnad av industrilokaler.
Beställare: Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, Linköping
Byggherre: Toyota Material Handling, Mjölby.
Yta: ca 8.300 m2.

Kv. Flyttkarlen 4, Örebro.

Leverans och montage av stålstomme och takplåt vid nybyggnad av kontors- och lagerlokaler.
Beställare: NA Bygg AB, Hallsberg.
Byggherre: Puts och Tegel, Örebro
Yta: ca 1.800 m2.

Kv. Galeasen 20, Linköping.

Leverans och montage av stålstomme, takplåt och väggelement vid tillbyggnad av kontors- och industrilokaler.
Beställare: Bilbyter Galeasen 17 och 20 AB, Linköping.
Byggherre: Bilbyter Galeasen 17 och 20 AB, Linköping.
Yta: ca 150 m2.

Kv. Plinten 7, Norrköping.

Leverans och montage av stålpelare och stålbalkar samt väggelement vid ombyggnad av bef. lagerlokaler.
Beställare: Norrplint Fastigheter AB, Norrköping.
Byggherre: Norrplint Fastigheter AB, Norrköping.

Enstaberga 5:1, Nyköping.

Leverans och montage av stålstomme och takplåt vid nybyggnad av butikslokaler.
Beställare: Bredberg Bygg AB, Nyköping.
Yta: ca 1.000 m2.

Tekniska Verken, Åby 2.0, Linköping.

Leverans och montage av stålstomme, takplåt, prefabbetongelement, väggelement samt ståltrappor vid nybyggnad av industrilokaler.
Beställare: Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, Linköping.
Byggherre: Tekniska Verken i Linköping AB.
Yta: ca 530 m2.

Grävsätter 2:24, Åtvidaberg.

Leverans och montage av stålstomme, takplåt och väggelement vid tillbyggnad av industrilokaler.
Beställare: Hannäs Smide och Montage AB, Hannäs.
Byggherre: Hannäs Smide och Montage AB, Hannäs.
Yta: ca 600 m2.