Fakab

Om oss

Ring oss på

013 – 35 55 70

Om oss

FAKTA

FAKAB Plåt- och Stålentreprenad AB är ett fullserviceföretag verksamt inom byggnadssmides- och byggnadsplåtbranschen samt certifierade enligt EN 1090-1:2009+A1:2011 samt ISO 3834-2:2005 sedan juli 2014.

​Vi finns i Linköping och vårt huvudsakliga marknadsområde är – förutom Östergötland -Stockholm, Mälardalen, Södermanland och Närke, men vi har även utfört ett stort antal entreprenader utanför detta område.

​Vi är ett privatägt företag och har för närvarande c:a 30 anställda.

​Vi åtar oss nybyggnads- och ombyggnadsarbeten samt uppförande av hallbyggnader, industribyggnader etc. i stål och plåt på såväl utförande- som totalentreprenad.

​Vi monterar även HDF-bjälklag, betongsocklar, väggelement o.dyl.
Vi förfogar över produktionslokaler på c:a 1.500 m2 och kan där producera smides-konstruktioner på upp till c:a 30 meters längd.
Med bästa hälsningar och förhoppningar om framtida samarbete.

​Välkommen med Era förfrågningar till:

​FAKAB
Plåt- och Stålentreprenad AB

Fakab

Kompetenser/behörighet

FAKAB Plåt- och Stålentreprenad AB är certifierade enligt:

EN 1090-1:2009+A1:2011 samt ISO 3834-2:2005

​Vår personal är engagerad, kunnig och erfaren.
Vi har medarbetare med behörighet enligt bl.a.
TR-STÅL/N och -K, och svetsare med svetsarkompetens enligt EN287-1.

Fakab

Historik

FAKAB Plåt- och Stålentreprenad AB har sitt ursprung i ett mindre byggsmidesföretag från 1960-talet, vilket i början av 70-talet köptes upp av byggmästaren Erling Sandberg och samtidigt bytte namn till ES Smidesservice AB.

Namnet FAKAB Plåt- och Stålentreprenad AB tillkom 1985, då Tommy Persson och Gerth Moberg övertog företaget från Erling Sandberg.

I januari 2001 köptes rörelsen av Mats Danielsson (75%) och Tomas Danell (25%) från Tommy Persson, vilken då var ensam ägare till FAKAB.

​2003 förvärvades de produktionslokaler vilka vi tidigare hyrt av TP:es Fastigheter AB.

​Företaget är medlem i Byggföretagen.