Välkommen till

​FAKAB Plåt-o Stålentreprenad AB

Ring oss på

013 – 35 55 70

Om oss

Om ​FAKAB Plåt-o Stålentreprenad AB

FAKAB Plåt- och Stålentreprenad AB är ett fullserviceföretag verksamt inom byggnadssmides- och byggnadsplåtbranschen.

Vi finns i Linköping och vårt huvudsakliga marknadsområde är – förutom Östergötland – Stockholm, Mälardalen, Södermanland och Närke, men vi har även utfört ett stort antal entreprenader utanför detta område.

Vi är ett privatägt företag och har för närvarande c:a 30 anställda.

Vi åtar oss nybyggnads- och ombyggnadsarbeten samt uppförande av hallbyggnader, industribyggnader etc. i stål och plåt på såväl utförande- som totalentreprenad.

Vi monterar även HDF-bjälklag, betongsocklar, väggelement o.dyl.

Vi förfogar över produktionslokaler på c:a 1.500 m2 och kan där producera smideskonstruktioner på upp till c:a 30 meters längd.

Vi är certifierade enligt EN 1090-1:2009+A1:2011 samt
ISO 3834-2:2005